„IT prekvalifikacija za osobe sa invaliditetom“ , obuka iz programiranja u programskom jeziku Javascript, izrade WEB aplikacija u biblioteci React.js i izrade WEB prezentacija u framework-u WordPress. Nosilac projekta je Forum mladih sa invaliditetom,  donator i pokrovitelj projekta je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Početak projekta  planiran je za septembar 2019. godine, a završetak za maju 2020. godine. Centar za IT edukaciju izvodio je projekat učestvujući svim svojim kapacitetima, organizacijom, logistikom i predavačima.

Projekat je počeo u septembru 2019. godine i sastojao se iz dva dela. Prvi deo koji je trajao 6 meseci izvodio se neposrednom nastavom i aktivnim učestvovanjem svih polaznika. Planirano je da se završi u maju 2020. IT obuka je počela u novembru i nastava se odvijala 3 puta nedeljno u trajanju po 3 sata u prostorijama Računarskog centra na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Nastava je bila podeljena u dva dela koji su se paralelno odvijala:              

  • WordPress – jednom nedeljno
  • HTML, CSS, JavaScript, React.js – dva puta nedeljno

Obuka je na FON-u trajala do marta meseca 2020. godine, a onda se zbog uvođenja vanrednog stanja i epidemije Korona virusa prešlo na online nastavu. Obuka je sprovedena do kraja uspešno online predavanjima, video tutorijalima, elektronskim dokumentima i predavanjima otkucanim u elektronskoj formi, tako da je objedinjena celina koja je planirana i zacrtana na početku realizacije.

Drugi deo projekta sastojao se od obavljanja prakse od strane polaznika u firmama koje se bave IT tehnologijama i odgovarajućim delatnostima koje se poklapaju sa programom izvršene obuke. Polaznici su uspešno obavili praksu u odgovarajućim firmama.

Period realizacije projekta: septembar 2019. – maj 2020. godine.