„Učionica 21″ – web obrazovna platforma namenjena da profesori postavljaju svoje multimedijalne lekcije i da bude dostupna svim zainteresovanima. Projekat je prezentovan na konferenciji “Nove tehnologije u obrazovanju” koju je organizovao British Council.

Cilј konferencije, unapređenje kvaliteta prosvetnog sistema u Srbiji, sa naglaskom na upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u sistemu obrazovanja. Konferenciju je organizovao British Council u saradnji sa Timom za socijalno uklјučivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom spolјne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Britanskom ambasadom u Beogradu  i Privrednom komorom Srbije . Konferencija je održana u Domu omladine 25. i 26. februara 2014. godine.

Tim Centra za IT edukaciju predstavio je projekat – UČIONICA 21