„Kurs Programiranja“ i „Kurs Praktične primene računara“, u saradnji sa Udruženjem studenata sa hendikepom. Kursevi su realizovani u prostorija USSH, kurseve je prošlo 30 osoba sa hendikepom.

Period realizacije projekta: novembar 2015. – april 2016.godine.