„Pilot set aktivnosti za veću zapošljivost mladih sa hendikepom“, obuka iz programiranja za mlade sa hendikepom. Projekat je realizovan u saradnji sa  Udruženjem studenata sa hendikepom, u njihovim prostorijma, pod pokroviteljstvom Kancelarije za mlade grada Beograda. Obuku je prošlo 15 osoba.

Period realizacije projekta: novembar 2016. – januar 2017. godine.