„Podrška studentima sa hendikepom u visokom obrazovanju kroz jačanje akademskih i profesionalnih kompetencija“, kurs programiranja za studente sa hendikepom. Projekat je realizovan u saradnji sa Udruženjem studenata sa hendikepom, u njihovim prostorijama, pod pokroviteljstvom Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda. Obukom je obuhvaćeno 15 kandidata. Period realizacije projekta: januar 2016. – mart 2016. godine.