„Povećanje zapošljivosti osetljivih grupa kroz sticanje IT znanja“, obuka iz programiranja i izrada WEB aplikacija u programskom jeziku Javascript  i WEB prezentacija u framework-u WordPress. Projekat je realizovan u saradnji sa Gradskim centrom za socijalno preduzetništvo grada Beograda, u njihovim prostorijama, pod pokroviteljstvom Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu.  Projekat je realizovan u periodu od jula do septembra 2017.godine. Obukom je obuhvaćeno 20 osoba.

Period realizacije projekta: jul 2017. – septembar 2017. godine.