„Informatička obuka za osobe sa invaliditetom – Put do posla“, obuka iz programiranja i izrada GUI aplikacija u programskom jeziku Python. Projekat je realizovan u saradnji sa Gradskim centrom za socijalno preduzetništvo Beograda, u njihovim prostorijama, pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja. Obuka je obuhvatala i izradu sajtova u WordPress farmework-u kao i Osnove računarskih mreža i ukupno je bilo 80 polaznika.

Period realizacije projekta: decembar 2016. – maj 2017. godine.