„Razvoj profesionalnih kompetencija mladih iz društveno osetljivih grupa“ , obuka iz programiranja za mlade bez roditeljskog staranja i osobe sa hendikepom. Projekat je realizovan u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem studenata sa hendikepom, u njihovim prostorijama, pod pokroviteljstvom opštine Voždovac. Obuku je prošlo 15 osoba.

Period realizacije projekta: avgust 2016. – otobar. 2016. godine.