U organizaciji Foruma mladih sa invaliditetom organizovana je i sporovedena WordPress obuka od strane Centra za IT edukacuju. Kandidati su na osnovu objavljenog konkursa i poziva odabrani, ukupno 13 polaznika. Obuka je sprovedena u prostorijama IN centra, Beograd. Učionica i prostor je zadovoljavao sve potrebne uslove, svim polaznicima su obezbeđeni adekvatni uslovi za rad, obezbeđen je zaseban sto, stolica, računar, obezbeđen je projektor i video bim sa još nekoliko ekrana adekvatno postavljenih u blizini kako bi polaznici mogli da prate predavanja što kvalitetnije.

WordPress obuka je počela da se realizuje 01.02.2020. godine u prostorijama IN centra, dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta. Planirano je da traje 2 meseca i na osnovu toga je napravljen plan i program obuke. Obuka se izvodila neposredno, direktno sve do uvođenja vanrednog stanja 14.03.2020. godine kada je obuka nastavljena da se izvodi online. Obuka je sprovedena do kraja uspešno online predavanjima, video tutorijalima, elektronskim dokumentima i predavanjima otkucanim u elektronskoj formi, tako da je objedinjena celina koja je planirana i zacrtana na početku realizacije.

Period realizacije projekta: februar 2020. – mart 2020. godine.