„Škola programiranja za osobe sa invaliditetom”  – u okviru programa “Zajednici zajedno” pod pokroviteljstvom kompanije NIS i grada Beograda, izvršena je obuka polaznika iz programiranja u programskom jeziku Python u prostorijama Udruženja studenata sa hendikepom. Broj osoba koji je obuhvaćen ovom obukom je 30.

Period realizacije projekta: septembar 2014. – januar 2015.