Cilj projekta: Razvoj znanja, veština i kompetencija osoba sa invaliditetom za zapošljavanje u IT sektoru.
U okviru projekta realizuje se šestomesečna obuka za osnove veb programiranja. U okviru projekta, vrši se edukacija o sledećim tematskim celinama: Osnovnim principima programiranja, WordPress, React i JavaScript. Pored obuke, polaznicima je omogućeno i sticanje praktičnog iskustva kroz program mentorske prakse.
Nosilac projekta je Forum mladih sa invaliditetom a obuku sprovodi Centar za IT edukaciju.
Vreme trajanja projekta:
novembar 2021 – septembar 2022
Donator:
Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)