U saradnji sa Udruženjem studenata sa hendikepom realizuje se projekat „Podrška studentima sa hendikepom u visokom obrazovanju kroz jačanje akademskih i profesionalnih kompetencija“, pod pokroviteljstvom Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda. Predviđen je kurs programiranja koji će […]