Cilj projekta: Razvoj znanja, veština i kompetencija osoba sa invaliditetom za zapošljavanje u IT sektoru. U okviru projekta realizuje se šestomesečna obuka za osnove veb programiranja. U okviru projekta, vrši se edukacija o sledećim tematskim celinama: Osnovnim principima […]