Centar za IT edukaciju sprovodi obuku iz programiranja „Razvoj profesionalnih kompetencija mladih iz društveno osetljivih grupa“ , za mlade bez roditeljskog staranja i osobe sa hendikepom. Obuka se realizuje u prostorijama Udruženja studenata sa hendikepom, u saradnji sa […]