U saradnji sa Gradskim centrom za socijalno preduzetništvo grada Beograd, pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, Centar za IT edukaciju izvodi obuku iz programiranja i izradi GUI aplikacija u programskom jeziku Python, obuka obuhvata i […]