U saradnji sa Gradskim centrom za socijalno preduzetništvo grada Beograd, pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, Centar za IT edukaciju izvodi obuku iz programiranja i izradi GUI aplikacija u programskom jeziku Python, obuka obuhvata i izradu sajtova u WordPress framework-u, kao i usvajanje znanja iz Internet tehnologija i servisa. Odabrano je 80 polaznikam različitih socijalnih grupa. Period trajanja je 6 meseci.