U saradnji sa Gradskim centrom za socijalno preduzetništvo grada Beograd, u njihovim prostorijama, pod pokroviteljstvom Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu, Centar za IT edukaciju sprovodi obuku iz programiranja i izrada WEB aplikacija u programskom jeziku Javascript  i WEB […]