Trenutno se sprovodi obuka iz programiranja u programskom jeziku Javascript, obuka za samostalnu izradu WEB aplikacije u biblioteci React.js i izradu WEB prezentacija u famework-u WordPress. Obuka se sprovodi u organizaciji Forum mladih sa invaliditetom, kao nosilac projekta,a […]