U saradnji sa Udruženjem studenata sa hendikepom realizuje se projekat „Podrška studentima sa hendikepom u visokom obrazovanju kroz jačanje akademskih i profesionalnih kompetencija“, pod pokroviteljstvom Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda. Predviđen je kurs programiranja koji će […]
Trenutno je u toku realizacija obuke iz programiranja i praktične primene računara u saradnji sa Udruženjem studenata sa hendikepom. Mesto realizacije su prostorije USSH-a, broj osoba koje pohađaju kurs je 30. Predviđeno vreme trajanja kursa je 6 meseci.
Centar za IT edukaciju učestvovao je na u realizaciji obuke profesora i bibliotekara Univerziteta u Nišu u okviru TEMPUS projekta EQUIED pod nazivom „Jednak pristup za sve: Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja evropskog prostora visokog obrazovanja”. Asistivne […]
U okviru programa “Zajednici zajedno” pod pokroviteljstvom kompanije NIS i grada Beograda, izvršiće se obuka polaznika iz programiranja u programskom jeziku Python u prostorijama Udruženja studenata sa hendikepom. Broj osoba koji je obuhvaćen ovom obukom je 30. Vreme […]
Centar za IT edukaciju učestvovao je na konferenciji „Nove tehnologije u obrazovanju“ koju je organizovao British Council. Naš tim predstavio je projekat „Učionica 21″ – web obrazovnu platformu namenjenu da profesori postavljaju svoje multimedijalne lekcije i da bude […]